FAQ

FAQ


Inbedrijf name

Hoe wordt de inbedrijf name begeleid

 • SCM Ref biedt op afstand telefonische ondersteuning aan bij de geplande inbedrijf name. Omdat de PLC-besturing uitgevoerd is met een 4G router kunnen wij na het aansluiten van de spanning op afstand meekijken in de installatie en tijdens de inbedrijf name.
 • De regeling en besturing van de standaard Chiller werken na het instellen van het gewenste setpoint volledig automatisch. Na het inregelen van het gekoppelde hydraulisch proces door de installerende partij dienen de Chiller en de gekoppelde processen nog enkele dagen gevolgd te worden om te beoordelen of de installatie binnen haar inzetgebied en de werk condities optimaal functioneert.

Is een vakbekwaam monteur nodig voor vullen en inbedrijf name

 • Voor het vullen van de installatie met koudemiddel en olie is het een wettelijk vereiste dat de werkzaamheden door een vakbekwaam en gecertificeerd monteur uitgevoerd worden.
 • Voor het vullen met koudemiddel dient op locatie een “keuring voor ingebruikneming” (KVI) uitgevoerd te worden door een EU-Conformiteits-beoordelingsinstantie (EU-CBI).

Compressor

Kan de Chiller uitgevoerd worden met een Open type schroef compressor

 • Met een reeks van 6 stuks enkele Open Bitzer compressoren wordt de onderste helft van de capaciteitsrange afgedekt . Door de beschikbare ruimte op het standaard frame  is er ruimte voor een open schroef compressor met elektromotor.
 • De compressoren met elektromotoren worden zo opgesteld dat ze in hetzelfde Chiller rack met omkasting opgenomen kunnen worden.

Wat zijn de voordelen van een Bitzer compressor

 • Het merk heeft een reputatie in de markt.
 • De elektromotor kan bij schade eenvoudig gewisseld worden.

Wat zijn de voordelen van het type SRS-compressor

 • De semi-hermetische uitvoering heeft geen risico van lekkage aan de as-afdichting.
 • De ingebouwde permanent magneet elektromotor met een compacte footprint en heeft een tot 30% lager aansluitvermogen.
 • een dubbele compressor In combinatie met de hoge/lage snelheid waarborgt een redundant uitvoering.

Verkoop

Wat krijg ik terug voor de investering?

 • Alles zit erin! De installatiewerken beperken zich tot het opstellen van de installatie op locatie en het waterzijdig en elektrisch aansluiten.
 • De standaard is voorbereid op een eenvoudige montage, zonder extra dure las- en installatiewerkzaamheden ter plaatse. Al het laswerk, de NDO-onderzoeken e.d. zijn al uitgevoerd in de werkplaats.
 • De Chiller is volledig geproduceerd en gekeurd onder PED fabrieks-typekeur van SCM Ref.
 • De schakelkast compleet met de besturing is uitgerust met voorgeprogrammeerde templates en duidelijke werk instructies. Hierdoor is geen dure kennis noodzakelijk voor programmering en de begeleiding.
 • Detectie, alarmering, noodstop-bediening e.d. voor buiten de machinekamer zijn compleet voorbereid en standaard onderdeel van de levering.
 • De elektrisch besturing en software zijn volledig droog getest voor levering.
 • Ontwerp en besturing zijn gericht op een “Fail-safe” bedrijfsvoering. Hierdoor geen onnodige storingen en service bezoeken door uitval van de installatie.

Warmteterugwinning

De klant wil gebruik maken van warmteterugwinning. Kan dit?

 • De Chiller heeft de mogelijkheid voor een hoog temperatuur warmteterugwinning op de oliekoeler.

Energie prestatie

Heeft de Chiller een hoge energieprestatie?

 • De hoge SRM Tec COP-waarden worden behaald door een gepatenteerd rotor profiel (5/7) specifiek ontwikkeld voor NH3  in combinatie met de hoog efficiënte permanent magneetmotor.
 • Op vollast kan de COP voor bepaalde open modellen fractioneel iets gunstiger zijn omdat er geen opwarming van de zuiggassen plaatsvindt via de elektromotor.
 • Elke compressor heeft een hoog efficiënt en groot regelbereik met een eigen VSD (Variabel Speed Drive) van 35 – 100% capaciteit. Zonder gebruik te maken van de Slider functie.
 • Met de slider functie kan de capaciteit per compressor verder tot 18% terugzakken zonder dat deze in start-stop bedrijf valt.

Koudemiddel circuit, bedrijfszekerheid

Wat is de functie van het hogedruk vloeistofvat?

 • Het vloeistofvat functioneert als een fluctuatie vat voor capaciteitsregeling verdamper en voor een Fail-safe bedrijfsvoering met:
 • Een modulerende LD niveau regeling op basis van de warmtelast in de verdamper.
 • Een “Overshoot” vloeistof inspuiting in combinatie met een heetgas-bypass regeling om het zogenaamde “Droogkoken” te voorkomen bij een tijdelijke overbelasting van de verdamper.
 • Een extra vloeistof inspuiting bij een te hoge olie / persgas temperatuur.

Klimaat, bedrijfszekerheid

Onder welke buitencondities kan de Chiller ingezet worden?

 • De schakelkast is uitgerust met gecontroleerde ventilatie en verwarming voor het werkgebied tot maximaal 85% RV.
 • Het werkgebied voor de Chiller ligt in de basisuitvoering tussen de -5 °C en 43 °C.
 • Optioneel met een winterpakket wordt dit bereik verlaagd tot -15 °C.
 • De maximale ontwerpdruk is 28 Bar (64 °C).

Vanaf en tot welke temperatuur werkt de optionele winterregeling? Wat houdt dit in?

 • Onder de 0 °C wordt optioneel winterpakket aangeboden.
 • Een extra verwarmingselement in de schakelkast beveiligd de apparatuur tot minimaal -15°C omgevingstemperatuur.
 • Een hogedruk persgasinspuiting wordt voorzien ten behoeve van een minimale voordruk op het expansieventiel voor de verdamper.

Condensor

Standaard OEM Condensor, wat zijn de voordelen?

 • De geleverde OEM condensor heeft een geïntegreerd oliekoeler circuit over het gehele warmtewisselaar oppervlak.
 • De geïntrigeerde oliekoeler voorkomt een extra platen-warmtewisselaar met dry cooler en glycol pomp circuit.
 • De pijpbundel is ontwikkeld met 10 mm rvs buizen voor een “Low charge” NH3 inhoud.
 • Uitgevoerd met een centrale persgasheader en een gelaste wisselafsluiter met veerveiligheden.
 • Uitgevoerd met twee sets aansluitflenzen per circuit met de “Prefab” connectie leiding-set.

Wat zijn de eisen, maximale afstand en hoogte lucht gekoeld condensor ten opzichte van Chiller rack?

 • Voor de condensor op afstand is rekening gehouden met maximaal 25 meter totaal lengte waarvan 5 meter stijgleiding.

Kan de Chiller werken op een proces waarbij de koelvloeistof een variabel debiet heeft?

 • Ja, bij opdracht dient de klant aan te geven of de Chiller uitgevoerd wordt voor een vast of variabel debiet. Hiermee wordt rekening gehouden bij de uitvoering en aansluiting van de verdamper-warmtewisselaar.