healthcare-building

Zorggebouwen


Ammoniak is een ideaal koudemiddel voor heel veel toepassingen. Wereldwijd wordt ammoniak als koudemiddel op grote (en steeds grotere) schaal toegepast. De veiligheidsrisico’s zijn vergelijkbaar met andere geaccepteerde risico’s. Wereldwijd is ervaring opgebouwd met hoe we veilig met ammoniak om moeten gaan. We zorgen dat de hele veiligheidsketen veilig blijft. De SCM Ref standaard NH3 units beantwoorden aan alle veiligheidsvoorschriften, zijn duurzaam, energetisch efficiënt en zijn goed toe te passen in zorggebouwen.