residential building

Woongebouwen


Steeds vaker is de trend in de Ammoniak wereld, het minimaliseren van de ammoniakinhoud. Onder optimale condities kan met 20 gram ammoniak per kW koelvermogen worden volstaan.

Dit geeft drie voordelen:
– De veiligheidsrisico’s nemen aanzienlijk af bij kleinere ammoniakhoeveelheden.
– De kosten voor veiligheidsvoorzieningen nemen daarmee af.
– Ammoniak wordt toepasbaar op plaatsen waar dat om veiligheids- en capaciteitsredenen niet mogelijk was (kantoren, supermarkten, winkelcentra).

De NH3 units van SCM Ref worden ontworpen voor lage ammoniakinhoud. Hierdoor zijn ze efficiënt in te zetten in omgevingen die voor kort niet van NH3 toepassingen konden worden voorzien i.v.m. het veiligheidsaspect. Grote woon-/flatgebouwen komen nu in beeld om deze gunstige en slimme techniek te implementeren.