Onze mascotte ‘de walvis’

Een walvis is duizenden bomen waard
Ons doel om de koolstofvoetprint te verkleinen met onze innovatieve technologie en hoogrendement NH3 Chillers is een stap in de richting van de oplossing.
Een andere oplossing is te vinden in Nature’s Solution to Climate Change. Walvissen nemen meer koolstof op dan regenwouden en dragen bij aan de productie van de helft van de zuurstoftoevoer op aarde. Een walvis is letterlijk duizenden bomen waard.

De koolstof gootsteen
Walvissen stapelen tijdens hun lange leven koolstof op in hun lichaam. Als ze sterven, zinken ze naar de bodem van de oceaan. Elke grote volwassen walvis legt gemiddeld 33 ton CO2 vast en haalt die koolstof eeuwenlang uit de atmosfeer. Ter vergelijking een boom absorbeert maar tot 48 (20 kg) CO2 per jaar.

De walvispomp
Overal waar walvissen, de grootste levende wezens op aarde, worden aangetroffen, zijn ook populaties van de kleinste wezens fytoplankton aanwezig. Het blijkt dat de afvalproducten van walvissen precies die stoffen bevatten die fytoplankton nodig hebben om te groeien. Walvissen brengen mineralen naar het oceaanoppervlak door hun verticale beweging, de “walvispomp” genoemd, en door hun migratie over de oceanen, de “walvistransportband” genoemd. Voorlopige modellen en schattingen geven aan dat deze bemestingsactiviteit significant bijdraagt aan de groei van fytoplankton in de gebieden die walvissen vaak bezoeken.

Deze microscopisch kleine wezens dragen niet alleen ten minste 50 procent van alle zuurstof bij aan onze atmosfeer, ze doen dit ook door ongeveer 37 miljard ton CO2 op te vangen, naar schatting 40 procent van alle geproduceerde CO2. Dit is het equivalent aan de hoeveelheid CO2 die wordt opgevangen door 1,70 triljoen bomen, of de waarde van vier Amazone-bossen. Meer fytoplankton betekent meer koolstofafvang.

Deze informatie is ontleend aan een artikel in FINANCE & DEVELOPMENT Magazine, december 2019, 56, NR. 4 interview met Ralph Chami, Sena Ozzosun, Thomas Cosimano en Connel Fullenkamp

This information was taken from an article in the FINANCE & DEVELOPMENT Magazine, December 2019, 56, NO. 4  interview with Ralph Chami, Sena Ozzosun,Thomas Cosimano and Connel Fullenkamp.