Waarom NH3?

Waarom Ammoniak?

Natuurlijke koudemiddelen CO2, Ammoniak en koolwaterstoffen worden al vele jaren gebruikt in verschillende HVAC & R-toepassingen. Met uitzondering van enkele sectoren, is hun marktpenetratie relatief laag gebleven. Vandaag is dit snel aan het veranderen. De veranderende wetgeving voor gefluoreerde koudemiddelen, de proactiviteit van invloedrijke eindgebruikers en de dalende technologiekosten, zorgen voor een bredere wereldwijde opleving en acceptatie van natuurlijke koudemiddelen.

Belangrijkste voordelen van Ammoniak.

Veel industriële koudesystemen maken gebruik van het Ammoniak als koudemiddel. Ammoniak voor koeling (NH3) is niets nieuws en zijn geschiedenis gaat terug naar het midden van de 19e eeuw. Het blijft nog steeds een belangrijk hulpmiddel in grote commerciële en industriële toepassingen. Onderstaand vier voordelen van dit (in de tijd) geteste en bewezen koudemiddel

1. Rendement

De eigenschappen van Ammoniak maken het perfect voor koeling. Het koelvermogen van Ammoniak is bijvoorbeeld groter dan bij andere koudemiddelen. Met andere woorden, er is minder Ammoniak nodig dan bij halogeenkoolwaterstof koudemiddelen om de klus te klaren, dus het systeem hoeft minder hard te draaien (beter rendement) en is dus efficiënter en zuiniger. Voor grote (industriële) toepassingen is het één van de meest efficiënte koudemiddelen die men kan gebruiken.

2. Kostenefficiënt.

Omdat Ammoniak zeer efficiënt is, kunnen bedrijven met industriële koel- of koelapparatuur veel energie besparen met NH3-systemen. Besparingen zijn soms vijftien procent of meer. Dit vertegenwoordigt aanzienlijke besparingen in een grote exploitaties. Ammoniak-koudemiddelen zijn direct beschikbaar en goedkoop, wat de kosteneffectiviteit opnieuw verhoogt. Watervrije Ammoniak is gemakkelijk te verkrijgen bij koudemiddelleveranciers tegen betaalbare prijzen.

3. Goed voor het milieu

Hoewel NH3 giftige dampen afgeeft, zijn deze dampen niet schadelijk voor het milieu. Wanneer Ammoniak vrijkomt in de atmosfeer stijgt het snel omdat het lichter is dan lucht. Het duurt slechts enkele dagen voordat Ammoniak afbreekt en er stikstof uit vrijkomt. In tegenstelling tot sommige koudemiddelen, veroorzaakt Ammoniak geen schade aan de ozonlaag en is het niet gevaarlijk nadat het in de atmosfeer terechtkomt.

4. Dampen

Ammoniakdampen zijn giftig, maar gemakkelijk te detecteren. Wanneer er een lek in een systeem optreedt, weet men dat snel en kan er snel actie ondernomen worden. Ammoniak is relatief veilig voor explosiegevaar (behalve onder bepaalde condities). Voor het hanteren van Ammoniak zijn echter training en veiligheidsmaatregelen vereist, en u moet altijd vertrouwde industriële toepassingen gebruiken.

Economische voordelen van Ammoniakkoeling

Wat zijn de algemene voordelen van het gebruik van Ammoniak als koudemiddel? Als koudemiddel biedt Ammoniak drie duidelijke voordelen ten opzichte van andere veelgebruikte industriële koudemiddelen:

1) Ten eerste is Ammoniak milieuvriendelijk. Het put de ozonlaag niet uit en draagt niet bij aan het broeikaseffect.

2) Ten tweede heeft Ammoniak superieure thermodynamische eigenschappen, waardoor Ammoniakkoelsystemen minder elektriciteit verbruiken.

3) Ten derde is de herkenbare geur van Ammoniak de grootste veiligheidsvoorziening. In tegenstelling tot de meeste andere industriële koudemiddelen die geurloos zijn, heeft Ammoniakkoeling een bewezen veiligheidshistorie, deels omdat lekken waarschijnlijk niet aan detectie ontsnappen.

Thermodynamisch gezien is Ammoniak 3-10% efficiënter dan andere koudemiddelen. Hierdoor gebruiken Ammoniakinstallaties minder elektriciteit. De kosten van Ammoniak zijn aanzienlijk lager dan bij andere koudemiddelen en er is minder Ammoniak nodig in het systeem in vergelijking met andere koudemiddelen voor eenzelfde rendement. Alles opgeteld komt dit neer op lagere bedrijfskosten voor voedselverwerkende bedrijven en koel- en vrieshuizen.

Zijn de lagere energie-eisen gunstig voor het milieu?

Een correcte milieu-effectenbeoordeling van koudemiddelen en hun systemen vereist aandacht voor zowel de directe als indirecte bijdrage aan het broeikaseffect. Koelsystemen dragen rechtstreeks bij aan het broeikasgaseffect en aardopwarming door hun vluchtige emissies. Ze dragen indirect bij aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van koolstofdioxide als gevolg van de omzetting van fossiele brandstoffen in energie die nodig is om de systemen te laten werken.

De “total equivalent warming impact,” TEWI, wordt gedefinieerd als de som van deze directe en indirecte bijdragen. De TEWI-score van ammonia is erg laag omdat Ammoniak zelf niet bijdraagt aan het broeikaseffect. Bovendien hebben Ammoniak koelsystemen vanwege de zeer gunstige thermodynamische eigenschappen minder primaire energie nodig in vergelijking met andere veelgebruikte koudemiddelen. Als gevolg hiervan is er een indirect positief effect op de opwarming van de aarde door lagere CO2-emissies van elektriciteitscentrales; een van de laagste van alle koudemiddelen.

Waarom wint Ammoniak aan populariteit?

Omdat steeds minder CFK’s en HCFK’s beschikbaar zijn voor gebruik als koudemiddelen, zijn bedrijven op zoek en wordt er gekeken naar Ammoniak als een effectievere vervanging. Volgens ASHRAE en het International Institute of Ammonia Refrigeration (IIAR), is Ammoniak een kosteneffectief, efficiënt alternatief voor CFK’s en HCFK’s dat ook veilig is voor het milieu.

Ammoniak (chemische formule NH3) is een gas dat bestaat uit twee andere gassen – stikstof en waterstof.

Of het nu in de natuur wordt gevonden of door de mens wordt gemaakt, Ammoniak is kleurloos maar heeft een scherpe, penetrante geur. Ammoniak, vaak commercieel gebruikt in grote vries- en koelinstallaties, wordt ook “watervrije Ammoniak” genoemd omdat het bijna geen water bevat (het is 99,98% zuiver). Huishoudelijke Ammoniak, ter vergelijking, bestaat slechts ongeveer uit 10% Ammoniak gemengd met water.

Als koudemiddel heeft ammoniak een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van CFK’s en HCFK’s:

Ammoniak is een 3-10% efficiënter koudemiddel dan CFK’s, dus een op ammoniak gebaseerd systeem vereist minder elektriciteit, wat resulteert in lagere bedrijfskosten.

Ammonia is veilig voor het milieu, met een Ozone Depletion Potential (ODP) -rating van nul en een Global Warming Potential (GWP) – classificatie van nul.

Ammoniak is aanzienlijk minder duur dan CFK’s of HCFK’s.

Er zijn twee belangrijke nadelen aan het gebruik van ammoniak als koelmiddel:

Het is niet compatibel met koper, dus het kan niet worden gebruikt in een systeem met koperen leidingen.

Ammoniak is in hoge concentraties giftig. Twee factoren verminderen dit risico echter: de kenmerkende geur van ammoniak is detecteerbaar in concentraties die ver beneden de waarden liggen die als gevaarlijk worden beschouwd, en ammoniak is lichter dan lucht, dus als er toch een lek optreedt, zal ammoniak stijgen, verdampen en verspreiden in de atmosfeer.