safety-scmref

Veiligheid & onderhoud


Het Chiller ontwerp is compact en af fabriek met een hermetisch gelast gesloten circuit. De lekkage van de asafdichting wordt volledig geëlimineerd door het gebruik van een semi-hermetische compressor.

Speciale Siemens S7-software kan zichzelf regelen zonder menselijke tussenkomst in normale situaties. Meerdere veiligheidspreventiemechanismen zijn al getest en ingebouwd om de werking in moeilijke situaties te ondersteunen en schade in noodgevallen te voorkomen. Zoals de fail-safe afpompfunctie tegen het uitblazen van ammoniak.

Veiligheidsvoorzieningen
Hogedruk- en Lagedrukschakelaars zijn standaard geïnstalleerd. Op elk drukvat zijn dubbele veiligheidskleppen gelast. De optionele veiligheidskleppen zijn aangesloten op één gemeenschappelijke overdrukleiding.

Ammoniakdetector en alarm zijn ingebouwd in alle Chiller modellen en worden gevoed door een onafhankelijke voeding. Om onze klanten te helpen voldoen aan diverse lokale wetgeving, kan het detectieniveau worden aangepast. De sensoren zijn voorgekalibreerd over het volledige bereik.

De temperatuur en vochtigheid in de elektrische schakelkast worden bewaakt en geregeld om de omgevingsinvloeden te minimaliseren en werken in een breed temperatuurbereik van -5°C tot +40°C en 85% relatieve vochtigheid. Voor toepassingen met lage temperaturen is een additionele bijverwarming als optie verkrijgbaar.

Onderhoudsfuncties

  • SCM REF ammoniak Chillers zijn ontworpen vanuit onderhoudsvriendelijk perspectief. De componenten zijn op een doordachte, toegankelijke en servicevriendelijke manier geplaatst.
  • Alle belangrijke componenten kunnen eenvoudig worden afgeschermd d.m.v. kogelkranen.
  • De verbindingsleidingen waar oliefilters zijn geïnstalleerd, zijn zo kort mogelijk ontworpen.
  • Aan de onderkant van de verdamper is een handafvoerklep geïnstalleerd voor het controleren of aftappen van olie.
  • Voor luchtgekoelde condensors is elke ventilator uitgerust met een serviceschakelaar