Key benefits of ammonia

Belangrijkste voordelen van ammoniak


Ammoniak is een natuurlijk koudemiddel, duurzaam en energetisch vaak dé beste oplossing voor veel toepassingen, zowel in de bij koudetechniek maar ook in airconditioning. Met de huidige stand van de techniek is het op een uiterst veilige manier in de meeste projecten te integreren.

1) Ammoniak is natuurlijk en dus milieuvriendelijk. Het tast de ozonlaag niet aan en draagt niet bij aan de opwarming van de aarde.
2) Ammoniak heeft superieure thermodynamische eigenschappen. Wat ertoe leidt dat ammoniakkoelsystemen beduidend minder energie gebruiken.

Veiligheidsaspect van ammoniak
Ammoniakdampen zijn giftig in zeer hoge concentraties, ammoniak is relatief veilig voor explosiegevaar en wordt geclassificeerd als een laag ontvlambaar gas (B2L).

De SCM REF ammoniak Chiller lijn – met zijn hoge efficiëntie en ingebouwde veiligheidskenmerken – maken het ongekend gemakkelijk en veilig om Ammoniak Chillers te gebruiken en in te zetten. Het omgaan met ammoniak vereist enige training en veiligheidsmaatregelen.

Waarom kiezen voor natuurlijke koudemiddelen?
Natuurlijke koudemiddelen, zoals kooldioxide (CO2), ammoniak (NH3) en koolwaterstoffen (CxHy) worden al vele jaren met succes gebruikt in verschillende grote airconditioning- en koeltoepassingen. Met uitzondering van enkele sectoren is hun marktpenetratie echter relatief laag gebleven, maar tegenwoordig verandert dit snel. De veranderende wettelijke eisen aan het gebruik van gefluoreerde koudemiddelen, de proactieve inbreng van eindgebruikers, zeker op het gebied van energiegebruik, zorgen voor een breder gebruik van natuurlijke koudemiddelen wereldwijd.

De SCM Ref standaard Chillers kunnen NH3 openstellen voor nieuwe toepassingsgebieden, waaronder bijvoorbeeld, airconditioning voor woongebouwen en koude opwekking voor grote distributiecentra en supermarkten.

NH3 is het enige koudemiddel met een ODP=0 “ozon aantastend” vermogen en GWP=0 “aard opwarmingsvermogen”.